Det FINNS hjälp att få, du är inte ensam.
Nedan hittar du dom organisationer som vi hittat på nätet.
Men glöm inte bort att det finns fristående psykologer som har erfarenhet av detta.
Sök på nätet, använd gula sidorna, våga prata med vänner… Hjälp Finns!

ALANON
En 12-stegsbaserad gemenskap för anhöriga och vänner till alkoholister. Det är en fristående organisation som arbetar ideellt.Den är oberoende av andra och sköter sig helt och hållet sälv. Dit kan man gå för att få stöd av andra i samma situation. Man aktar sig för att tala om vad andra ska göra (ge råd). Det är den medberoendes angelägenhet att genom samtalen komma  till insikt om vad han/hon måste göra i sin speciella situation.

Tel: 08-643 13 93,
Erstagatan 1, 116 36 STOCKHOLM

ALATEEN
Vänder sig till tonåringar som är anhöriga eller är vänner till alkoholister och fungerar på samma sätt som ALANON.

Tel: 08-643 13 93,
Erstagatan 1, 116 36 STOCKHOLM

ACoA
Är också en 12-stegsbaserad modell. Gemenskap för vuxna som vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden.

Tel: 08-648 42 94, c/o Ersta Vändpunkten,
Box 17083, 104 62 STOCKHOLM

ERSTA VÄNDPUNKT
Finns i Stockholm och vänder sig till anhöriga och närstående till alkoholister. Här finns speciella barn- och tonårsprogram samt program för vuxna och föräldrar till barn med beroendeproblem, som genomgår ERSTA VÄNDPUNKTENS barn- och tonårsbehandling.

Tel: 08-714 62 16,
Box 4619, STOCKHOLM

Att bli fri från sitt medberoende innebär frigörelse från kontroll, oro och tvångstankar, förträngda känslor som smärta och vrede, sorg och lidande. Endast då kan man åter känna äkta glädje, äkta förståelse för andra och för sig själv. Först då kan man gå vidare i livet, först då kan man leva sitt eget liv.