Vi har långt ifrån skrivit allt material på den här sidan själva.

Det finns många sidor ute på Internet som tar upp detta ämne och den problematik som det innebär.
Men vår erfarenhet är att dom flesta är gamla och inte heller uppdaterade.
Vill därför på denna sida visa och länka till samtliga hemsidor som vi själva hittat och hämtat all min information ifrån.

Finns information från just din hemsida här och du vill att vi skall ta bort den så är det bara att du hör av dig…